Big one

SEMINĀRS PAR STRATĒĢISKO VADĪBU UN PUBLISKO – PRIVĀTO PARTNERĪBU

Kā veidot reģiona stratēģiju un kas ir izdevīgāk – publiskais iepirkums vai PPP projekts? – to varēs noskaidrot, piedaloties seminārā Ogrē

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem šogad vēl pēdējo reizi organizē bezmaksas mācību programmas. Sadarbībā ar Ogres biznesa un inovāciju centru septembrī  Ogres un tuvāko novadu darba devēji ir aicināti piedalīties divu dienu seminārā „Publiskās – privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība” (PPP).

Šajā mācību programmā dalībniekiem būs iespēja noskaidrot: Kā veidot reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kas ir izdevīgāk – publiskais iepirkums vai PPP projekts?

Seminārs notiks 17. un 24.septembrī Ogres biznesa un inovāciju centrā, Akmeņu iela 47.

Pieteikšanās elektroniski vai nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālrunis uzziņām: 29112228.

Semināru pasniegs Līga Neilande

L.Neilandei ir maģistra grāds tiesību zinātnē, un šobrīd zināšanas tiek papildinātas studējot doktorantūrā un nodarbojoties ar pētniecību. Sešu gadu darba pieredze publiskās un privātās partnerības jomā, kas gūta strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, ieviešot publiskās un privātās partnerības projektus Tieslietu ministrijā un šobrīd Ogres novada pašvaldībā. Lektore ir izstrādājusi un piedalījusies būtisku publiskās un privātās partnerības metodoloģisko materiālu (vadlīnijas, standartizētās dokumentācijas) izstrādē, kā arī piedalījusies Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē kā eksperte likumprojekta izstrādes darba grupā. Lektore ir piedalījusies daudzu publiskā un privātās partnerības projektu izstrādē un ieviešanā un finansu un ekonomisko aprēķinu izstrādē.

Piedāvātais seminārs uzņēmumu apvienību, asociāciju, biznesa inkubatoru, pašvaldības savienības un citu darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir bezmaksas,  tajā skaitā visi mācību programmas izdales materiāli, mācību dienās paredzētās kafijas pauzes un arī papildu jaunākā aktuālākā informācija, kas tiks sūtīta katram dalībniekam elektroniski. Kursu noslēgumā visi dalībnieki saņems arī apliecinošu sertifikātu.

Aicinām izmantot šo iespēju pieredzes bagāta, augsti kvalificēta eksperta vadībā celt savu profesionalitāti, iegūstot jaunas zināšanas publiskās – privātās partnerības jomā, kā arī neformālā gaisotnē tiekties ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Kopš 2010.gada mācību programmās ir piedalījušies vairāk nekā 1500 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā. Šo iespēju ir izmantojuši tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA „Baltkom TV”, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, SIA „Getliņi EKO”, AS „G4S Latvia”, SIA „Komerccentrs dati grupa”, SIA „BM Industrial”, SIA „Liepājas RAS” un daudzi citi.

 

Informācijai:

Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošina SIA „Comperio”. Precīza informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv, http://www.comperio.lv/?id=346 un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

Informācijai par darba devēju apmācībām:

Gunta Misāne, SIA „Comperio” valdes priekšsēdētāja

Tālr.: 29115356 info@comperio.lv, www.comperio.lv IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija.

Uzaicinajums_PPP_Ogre

Pieteikuma_anketa_PPP_Ogre

1409_PPP_darba_kartiba_Ogre