Big one

Seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai”

14.augustā, piektdien, plkst. 11.00 Biroju centra „Ostas Skati” (Matrožu iela 15, Ķīpsalā, Rīgā) konferenču zālē notiks informatīvs seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu sadarbības programmas“, kuru organizē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā un Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs.

Seminārā tiks prezentētas atbalsta iespējas, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas jaunajā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam. Ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par Igaunijas-Latvijas un Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmām, par plānotajiem projektu konkursiem un atbalsta veidiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības sekmēšanai. Sadarbības pieredzē ar Igauniju dalīsies uzņēmējdarbības projekta EstLat Pharma ieviesējs AS Grindeks un tūrisma projekta Riverways pārstāvji.

Informatīvajā seminārā aicinām piedalīties mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus, kas pārrobežu sadarbībā ir ieinteresēti attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus un veikt kopīgas mārketinga aktivitātes. Aicinām piedalīties iestādes, uzņēmumus un organizācijas, kas pārrobežu sadarbības ietvaros ir ieinteresēti veicināt jaunu uzņēmumu izveidi un attīstīt jaunas biznesa idejas, kopā ar sadarbības partneriem organizējot kopīgus kursus, apmācības, izaugsmes treniņus un pieredzes nodošanu biznesa uzsākšanai. Tāpat, aicinām piedalīties uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, kuras ir ieinteresētas kopīgi sniegt informāciju par biznesa vidi kaimiņvalsts tirgū.

Dalība seminārā ir bez maksas. Lūgums pieteikties līdz 11.augustam, http://ej.uz/seminars_Ostas_skati

Igaunijas-Latvijas programmas 2014.-2020.gadam mērķis ir stiprināt sadarbību starp Igaunijas un Latvijas reģioniem, sasniedzot šādus stratēģiskos mērķus: aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide, tīra un augstvērtīga dzīves vide, labāks mazo ostu tīkls un integrēts darba tirgus. Plašāka informācija – www.estlat.eu

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros 2014.-2020. gadā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu konkurētspējīgas ekonomikas, ilgtspējīgas kopīgu resursu izmantošanas, transporta, preču un cilvēku plūsmas, kā arī mazo ostu pakalpojumu uzlabošanas, kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīstīšanas aktivitātēm. Plašāka informācija – www.centralbaltic.eu.

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra darbības mērķis ir paaugstināt ES fondu finansējuma apguves efektivitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanai Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, nodrošinot bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem, pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar ES fondu līdzekļu piesaisti un apgūšanu projektu ideju īstenošanai. Plašāka informācija – www.esfinanses.lv

Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Programmas konsultante, Igaunijas – Latvijas programma

Mob.tālrunis: 29274310
E-pasts: vineta.snore@estlat.eu

Webwww.estlat.eu
Facebook: Estonia-Latvia Programme

Seminara_programma_final