Big one

Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības kļūst par vērā ņemamu partneri

Šā gada 7.oktobrī Salaspils Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā pulcējās divpadsmit Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrību pārstāvji, arī pašvaldību vadītāji. Pārstāvēti tika  Mārupes, Ķekavas, Ogres, Ādažu, Lielvārdes, Ikšķiles, Carnikavas, Inčukalna, Salaspils, Ropažu, Garkalnes novadi un Rīgas pilsēta. Kopīgi tika runāts par Pierīgas novados esošajām  problēmām un to risinājumiem.

Jau 2015. gada sākumā apvienojās trīs Pierīgas uzņēmēju biedrības – Salaspils, Ķekavas un Mārupes, lai formālā un neformālā gaisotnē uzņēmēji no dažādiem novadiem varētu tikties un risināt gan ar uzņēmējdarbības vidi, gan biznesu saistītus jautājumus.

Pasākuma iniciatori, Salaspils, Ķekavas un Mārupes biedrību pārstāvji, tikšanās ietvaros prezentēja ideju par kopīgi veicamajiem pasākumiem.  Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs un šīs tikšanās iniciators Miks Balodis iepazīstināja ar savu skatījumu uz iespējamo Pierīgas uzņēmēju biedrību sadarbību, par risināmajiem jautājumiem un veidiem.

Šobrīd saņemts apstiprinājums no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadības par iespēju jaunveidoto Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrību apvienības darbu koordinēt kā LTRK vienu no uzņēmēju kompetenču padomēm.

LTRK uzņēmēju kompetenču padomes darbojas jau vairākus gadus un pārstāv uzņēmēju intereses dažādos rakursos:

Nozaru padomes – tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu, lauku uzņēmēju;

Interešu padomes – nacionālo stratēģiju, eksporta, zināšanu ekonomikas, mazo un vidējo uzņēmumu;

Reģionālās padomes – Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales.

Tā kā atšķirība starp dažādiem reģioniem, starp pilsētām un novadiem, starp  Rīgu, Pierīgu un citām pašvaldību teritorijām ir krasi atšķirīga, īpaši šobrīd, kad  liela daļa uzņēmumu no Rīgas pārceļas uz Pierīgu, kad liela daļa strādājošo par pastāvīgo dzīves vietu izvēlas Pierīgu, Pierīgas reģions nav pietiekami izvērtēts.  Visbiežāk Pierīga tiek pielīdzināta Rīgai un citām lielajām pilsētām, tādējādi  liedzot dažādas atbalstu iespējas un samazinot konkurētspēju Pierīgas uzņēmējiem.

Pierīga pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par ērtu un patīkamu dzīves vietu daudziem iedzīvotājiem, arī tiem, kuri labāka darba meklējumos, dodas uz galvaspilsētu. Taču Pierīgas infrastruktūra – skolas, bērnudārzi, aktīvās atpūtas centri nav gatavi šo apjomu apkalpot.

Uzņēmējiem šī ir reāla iespēja  veidot jaunus un attīstīt jau esošos biznesus, lai nodrošinātu pieprasījumu, bet esošās infrastruktūras Pierīgā nav gatavas uzņēmējdarbības izaugsmei. Ir steidzīgi nepieciešams komplekss risinājums, darbojoties kopā uzņēmējiem, pašvaldībām, valdībai, lai veiksmīgā dialogā izvirzītu uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Kopīgā tikšanās reizē tika nolemts  – no katras Pierīgas uzņēmēju biedrības, kas ir gatava iesaistīties šajā tik nozīmīgajā projektā,  izvirzīt savu pārstāvi dalībai Pierīgas un Rīgas kompetenču padomē, lai, sadarbībā ar LTRK, kas ir uzņēmēju platforma sarunām ar valdību un atbalsts uzņēmējiem visos jautājumos, nodrošinātu labu infrastruktūru uzņēmējdarbībai Pierīgā, kā arī veiktu visus pasākumus Pierīgas uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai.