Big one

Ogres novada uzņēmēju biedrības kopsapulce atskatās uz padarīto un iezīmē nākotnes uzdevumus

Šobrīd Ogres novada uzņēmēju biedrībā ir 16 biedri, kas pārstāv dažādas tautsaimniecības jomas, piemēram, metālapstrāde, pārtikas produktu ražošana, loģistikas, celtniecības un apsardzes pakalpojumi, mēbeļu ražošana, jumiķu pakalpojumi, ceļu, ielu un laukumu projektēšanas, būvuzraudzības un ekspertīzes pakalpojumi, komunikācijas pakalpojumi un citi. Biedrības dalībnieki uzņēmumu apgrozījums veido nozīmīgu Latvijas un Ogres novada tautsaimniecības daļu.

Ogres novada uzņēmēju biedrība (ONUB) 2013.gada decembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī pievienojās Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas tirgotāju asociācijas iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, tādējādi apliecinot savu atbalstu eiro ieviešanai Latvijā. ONUB biedriem pievienošanās LTRK sniedz arī labas apmācības iespējas, iespēju aktīvi iesaistīties un pārstāvēt savas intereses LTRK.

Nostiprinot sadarbību ar Ogres novada domi, ONUB pārstāvis piedalās arī ikmēneša Ogres novada Attīstības komisijas darbā. Komisijas darbības mērķis ir sagatavot un paust viedokli par aktuāliem novada attīstības jautājumiem, analizēt un sniegt neatkarīgu vērtējumu par tautsaimniecības procesu norisēm novadā, nodrošināt sadarbību un sabiedrības līdzdalību diskusijā par šiem jautājumiem.

Sadarbībā ar Ogres novada domi, Ogres biznesa un inovāciju centru ONUB piedalījās jau ceturto Ogres novada Uzņēmēju dienas organizēšanā, kā arī ONUB pārstāvis piedalās Ogres novada zīmola izstrādes procesā, pārstāvot uzņēmēju viedokli zīmola izstrādes grupā.

ONUB biedri pagājušajā gadā ir arī aktīvi piedalījušies jaunu kontaktu un pieredzes apmaiņas veidošanā, tiekoties ar Rīgas, Mārupes, Lielvārdes, Cēsu, Jelgavas, Turkalnes, Salaspils u.c. uzņēmēju biedrībām, arī veiksmīgais starts (iegūta 2. vieta) Latvijas darba devēju konfederācijas un LTRK organizētajās Latvijas uzņēmēju sporta spēlēs bija nozīmīgs (arī sportisko) kontaktu veidošanas notikums.

„Esmu apmierināts ar mūsu biedrības pirmā gada darbības rezultātiem, ir pieaudzis mūsu biedru skaits, valdes sēdēs tiek skatīti uzņēmējiem būtiski jautājumi, iesāktā sadarbība ar Ogres novada domi ļauj prognozēt veiksmīgu izaugsmi arī šajā jautājumā. Esam nodrošinājuši saviem biedriem un visiem Ogres novada uzņēmējiem iespēju, izmantojot arī LTRK iespējas un ONUB līdzdalību organizācijā, virzīt uzņēmējiem aktuālos jautājumus valdības līmenī. Atliek šīs iespējas izmantot un vēl aktīvāk iesaistīties ONUB darbā. Atgādinu, ka aicinām uzņēmējus pievienoties ONUB, kopā strādājot veicināsim uzņēmējdarbības attīstību un interešu pārstāvību”, uzsver ONUB valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts. Par konkrēto darba plānu uzņēmēji lems nākamajā valdes sēdē 6.maijā.

Kopsapulce saskaņā ar biedrības Statūtiem ievēlēja jauno valdi – turpmāk tajā darbosies uzņēmēji Māris Kapusts, Māris Legzdiņš, Ēriks Mikštas, Didzis Mizis un Inga Latkovska. Valdes priekšsēdētāju valde ievēlēs nākamajā valdes sēdē – 6.maijā.

Pēc ONUB ielūgumu, 6.maija valdes sēdē (sākums plkst. 18.00, notiks Ogres biznesa un inovāciju centrā) ar uzņēmējiem tiksies jaunais Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Aicinām uzņēmēju izmantot šo iespēju, savlaicīgi informējot par savu interesi piedalīties biedrības izpildsekretāri pa telefonu vai uz e-pastu (kontakti zemāk).

Papildus informācija:
Ilze Linkuma, „Ogres novada uzņēmēju biedrības” izpildsekretāre
Tālr. 26546948
info@onub.lv