Big one

Ogres novada uzņēmēju biedrības kopsapulce atskatās uz padarīto un ievēl jaunu valdi

Ogres novada uzņēmēju biedrības (ONUB) kopsapulcē organizācijas biedri gada pārskata kopsapulcē atskatījās uz paveikto, kā arī iezīmēja galvenos nākamā darbības gada uzdevumus. ONUB ir  Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs un oficiālais LTRK pārstāvis Ogres novadā. Kopsapulce saskaņā ar ONUB Statūtiem arī ievēlēja jauno biedrības valdi.

Šobrīd ONUB ir 25 biedri, no kuriem divi ir arī Ogres novada domes deputāti. Biedrībā ir pārstāvētas dažādas tautsaimniecības jomas, piemēram, metālapstrāde, pārtikas produktu ražošana, loģistikas, celtniecības, ugunsdrošības un apsardzes pakalpojumi, mēbeļu un gaismas reklāmas ražošana, jumiķu pakalpojumi, ceļu, ielu un laukumu projektēšanas, būvuzraudzības un ekspertīzes pakalpojumi, komunikācijas pakalpojumi, ainavu arhitektūra, plānošana un citi.Biedrības dalībnieki uzņēmumu apgrozījums veido nozīmīgu Latvijas un Ogres novada tautsaimniecības daļu.

ONUB uzņemts arī jauns biedrs- Ogres rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kas nodarbojas ar ugunsdzēšamo aparātu tirdzniecību, pildīšanu, remontu, pārbaudi, skursteņu tīrīšanu u.c. ugunsdrošības pakalpojumiem pēc vajadzības; veic ugunsdrošības un darba drošības speciālistu apmācības, pirmās palīdzības apmācības.

ONUB valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts savā gada pārskatā biedriem uzsvēra vairākus biedrības darbības aspektus. “Otrais darbības gads parasti parāda, vai organizācija ir dzīvotspējīga. Mums ir izdevies, jo biedru skaits ir pieaudzis, mēs esam turpinājuši piedalīties  jaunu kontaktu un pieredzes apmaiņas veidošanā, tiekoties ar Rīgas, Mārupes, Lielvārdes, Cēsu, Jelgavas, Ķekavas, Salaspils u.c. uzņēmēju biedrībām, jau otro reizi piedalījāmies  Latvijas uzņēmēju sporta spēlēs, kas bija nozīmīgs (arī sportisko) kontaktu veidošanas notikums. Esam turpinājuši tradīciju valdes sēdes organizēt pie kāda no biedriem, tā iepazīstot viens otru vēl vairāk, kā arī veidot biznesa kontaktus. Pateicoties ONUB un Ogres novada domes sadarbībai ir izstrādāti arī nekustamā īpašuma nodokļa ar atvieglojumu kritēiji”, uzsver Māris Kapusts.

Sadarbībā ar Ogres novada domi, Ogres biznesa un inovāciju centru ONUB piedalījās jau piekto Ogres novada Uzņēmēju dienas organizēšanā, kā arī ONUB pārstāvis piedalās Ogres novada zīmola izstrādes procesā, pārstāvot uzņēmēju viedokli zīmola izstrādes grupā.

Turpināsies regulāras ONUB biedru tikšanās ar Ogres novada pašvaldības vadību. Tomēr vislielākais izaicinājums būs Reģionālo uzņēmēju biedrību 2.kongresa organizēšana, kas šogad rudenī notiks Ogrē. „Jā, mēs pārņemam stafeti no Mārupes uzņēmēju biedrības. Šobrīd strādājam pie kongresa satura”, piebilst ONUB valdes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Mizis. “Priecājos, ka turpinās arī mūsu sadarbība ar LTRK, palīdzot virzīt uzņēmējiem aktuālos jautājumus valdības līmenī. Atliek šīs iespējas izmantot un vēl aktīvāk iesaistīties ONUB darbā. Atgādinu, ka aicinām uzņēmējus pievienoties ONUB, kopā strādājot veicināsim uzņēmējdarbības attīstību un interešu pārstāvību”.

 

Kopsapulce saskaņā ar biedrības Statūtiem ievēlēja jauno valdi – turpmāk tajā darbosies uzņēmēji Māris Kapusts, Māris Legzdiņš, Normunds Labrencis, Didzis Mizis un Inga Latkovska. Jaunais valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks tiks  ievēlēts nākamajā valdes sēdē 5.maijā