Big one

Ogres novada uzņēmēju biedrībai pievienojas ziedu salons “Efeja”

Ikmēneša Ogres novada uzņēmēju biedrības (ONUB) valdes sēdē biedrībā tika uzņemts vēl viens jauns biedrs – ziedu salons “Efeja”. Valdes sēdē diskutēja arī par iespējamiem novada uzņēmējdarbības vides prezentācijas pamatprincipiem, kā arī turpināja darbu pie ONUB Lojalitātes kartes.

Jaunais ONUB biedrs ziedu salons “Efeja” ir ogrēniešiem lai zināmais ziedu salons Brīvības ielā 20. “Uzņēmums strādā jau 15 gadus, esam iesākušas no nulles, šo gadu laikā gūstot milzīgu pieredzi, daudz labu pastāvīgo klientu un stabilu vietu Ogres uzņēmumu vidū”, saka uzņēmuma īpašniece  Inese Krīgere. “Es uzskatu, ka pievienošanās Ogres novada uzņēmēju biedrībai ir loģiskais nākamais solis mūsu uzņēmuma izaugsmē. Mums ir pieredze, ar ko dalīties, tāpat ar prieku uzņemsim zināšanas, ko dod citi uzņēmēji un biedrības aktivitātes”, piebilst Inese.

ONUB valdes priekšsēdētājs, SIA “Miandum” īpašnieks Didzis Mizis ”Mēs esam priecīgi par katru jaunu biedrības dalībnieku, jo plašāk esam pārstāvēti, nākam no dažādām jomām, jo lielāka vērtība ir biedrībai gan pieredzes apmaiņas, gan kontaktu veidošanas kontekstā”.

Valdes sēdē tika apspriesti jautājumi, kas saistās ar Ogres novada biznesa vides atspoguļošanu un virzīšanu starptautiskā vidē. Būtiski, lai jebkurš materiāls, kas tiek sagatavots par šo tēmu, ir atraktīvs, konstruktīvs un saistošs potenciālajiem investoriem. Uzņēmēju idejas nolēma turpmāk pārrunāt ar Ogres novada domes vadību un atbildīgajiem speciālistiem.

Valdes sēdē tika pārrunāts arī līdz šim paveiktais saistībā ar ONUB Lojalitātes kartes ieviešanu. Kartes mērķis ir izveidot Ogres novada iedzīvotājiem īpašas privilēģijas, atlaides, lojalitātes programmas, iepērkoties un saņemot pakalpojumus. Šobrīd karte strādā tikai pilotrežīmā, lai labāk saprastu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Plānots, ka karti aktīvāk sāks piedāvāt iedzīvotājiem rudenī.

Sēdes noslēgumā uzņēmēji apsveica viens otru 4.maija svētkos. ONUB piedalījās arī baltā galdauta svētkos Ogrē dāvājot iedzīvotājiem vienu no vietējo ražotāju tortēm.

Nākamā valdes sēde notiks 7. jūnijā plkst. 17.00 Akmeņu ielā 47, Ogrē. Atgādinām, ka visas valdes sēdes ir atklātas un tajā ir aicināts piedalīties katrs Ogres novadā strādājošs uzņēmējs.