Big one

Ogres novada uzņēmēju biedrība piedalās diskusijā par „Likuma par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru” sagatavošanu

Ogres novada uzņēmēju biedrības (ONUB) valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts un valdes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Mizis piedalījās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rosinātajā diskusijā par turpmāko LTRK statusa nostiprināšanu Latvijas tiesiskajā sistēmā. Diskusija notika, piedaloties profesionālajām asociācijām un reģionālajām uzņēmēju biedrībām, t.sk., ONUB, kas ir LTRK biedri.

Lai nostiprinātu LTRK tiesisko statusu, īpaši izveidota darba grupa šobrīd strādā pie „Likuma par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru” sagatavošanas. Plānots, ka likums varētu tikt pieņemts Saeimā līdz šī gada beigām.

„Šī likumprojekta mērķis ir reglamentēt LTRK darbības tiesisko pamatu, principus un mērķus, kā arī tiesības un pienākumus. No uzņēmēju puses tas ir atbalstāms, jo tieši LTRK, līdz ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas arodbiedrību savienību, ir galvenie valdības konsultanti ekonomiskās vides attīstības jautājumos. Šobrīd LTRK juridiskais statuss neatšķiras no, piemēram, ONUB statusa, tomēr biedrībai nodotais uzņēmēju kopienas jautājumu deleģējums ir visu uzņēmējdarbības vidi pārstāvošs. Tāpēc būtiski, ka likums paredz stiprināt komersantu interešu demokrātisku un neatkarīgu pārstāvniecību, veicināt un atbalstīt komercdarbību valsts un reģionālajā līmenī, kā arī sekmēt valsts ieinteresētību nodrošināt komercdarbībai, investīcijām un ārējai tirdzniecībai labvēlīgu pārvaldību un infrastruktūru”, saka ONUB valdes priekšsēdētāja vietnieks, SIA „Miandum” valdes priekšsēdētājs Didzis Mizis.

ONUB valdes priekšsēdētājs, SIA «TMMetal Baltic» īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts piebilst, ka „noteikti ir atbalstāms likuma punkts par tādu Latvijas komersantu reģistra izveidošanu un uzturēšanu, kuru finanšu un ekonomiskais statuss garantē to uzticamību komercdarbībā un ārējā tirdzniecībā. Tas jo īpaši svarīgi ir Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem grūti iekarojamo ārvalstu tirgu apguvē. Tas sasaucas ar jau senāku ideju par uzticamo komersantu reģistru. Savā ziņā LTRK ar šādas iniciatīvas uzņemšanos un tās nostiprināšanu likumā nodrošinātu uzņēmējdarbības vides pašregulāciju”.

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Biedrības mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, nodrošinot tam pēc iespējas labvēlīgus apstākļus – par ekonomiski, gan tiesiski. Pēc biedru skaita LTRK ir Latvijā lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno aptuveni 1 200 individuālus uzņēmumus un 60 nozaru asociācijas. Pagājušā gada nogalē LTRK pievienojās arī Ogres uzņēmēji.

Papildus informācija:
Ilze Linkuma, „Ogres novada uzņēmēju biedrības” izpildsekretāre
Tālr. 26546948