Big one

Novada uzņēmēji var pieteikties NĪN atvieglojumiem

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada uzņēmēju biedrību (ONUB) ir izstrādājusi un pieņēmusi saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) atvieglojumiem. Saistošie noteikumi paredz NĪN atvieglojumus arī uzņēmumiem.

Pēc Vides un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas saistošie noteikumi Nr. 33/2014 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ogres novada pašvaldībā” ir spēkā no 2014. gada 17. decembra.

Uz nodokļu maksātāja motivēta iesnieguma pamata NĪN atvieglojumi piešķirami gan fiziskām, gan juridiskām personām, nodokļu  maksātājiem Ogres novadā. Uzņēmēji atkarībā no iesniedzēja situācijas un statusa attiecībā pret, piemēram, darbinieku skaitu un nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru par Ogres novadā deklarētajiem darbiniekiem,  investīcijām, ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, kā arī citiem kritērijiem, nodokļu atvieglojumus ir iespējams saņemt no 50 – 90% apmērā no nominālā nodokļa aprēķina.

Noteikumu izstrādi vadīja Ogres novada Attīstības komisija. ONUB pārstāvji aktīvi  piedalījās darba grupā, kas izstrādāja atvieglojumu piešķiršanas kritērijus, apkopojot citu Latvijas pašvaldību pieredzi šajā jautājumā, kā arī paužot uzņēmēju viedokli un diskutējot ar uzņēmējiem novadā par vislabākā principa izstrādi.

ONUB valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts vērtē pozitīvi sagatavotos noteikumus: “Īpaši gribu uzsvērt to, ka noteikumi paredz vairākas iespējas uzņēmējiem prasīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus – tie ir piemērojami gan ilgstoši strādājošiem, gan jaunajiem uzņēmējiem. Piemēram, jaundibinātiem komersantiem (pirmo 2 gadu laikā pēc reģistrācijas) ir iespēja saņemt atlaidi 90% apmērā 2 gadu laikā pēc reģistrācijas, ja tie pilnu kalendāro gadu nodarbinājuši ne mazāk kā 2 darbiniekus, kas deklarēti Ogres novada teritorijā, un šo darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Laikā, kad ir tik svarīgi aktivizēt tautsaimniecību, veidot jaunus uzņēmumus, radīt darba vietas, manuprāt, šāda pretimnākšana no Ogres novada domes puses ir īpaši uzteicama”.

 

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis norāda, ka saistošo noteikumu izstrāde par NĪN atvieglojumiem ir tikai viens no Ogres novada pašvaldības un ONUB sadarbības veidiem. “Biedrības sniegtais informācijas apkopojums un analīze par uzņēmēju vajadzībām, pieredzi citos novados un priekšlikumi noteikti pasteidzināja noteikumu izstrādi. Mēs regulāri tiekamies ar uzņēmējiem, ieklausāmies viņu teiktajā, likuma ietvaros cenšamies sniegt atbalstu viņu problēmu risināšanā. Dome ir ieinteresēta, lai uzņēmējiem veiktos aizvien labāk, lai pēc iespējas mazāk šķēršļu būtu jāpārvar ceļā uz veiksmīgu darbu. Attīstoties uzņēmējdarbībai, ieguvēji būs visi – uzņēmējiem paplašināsies ražošana, radot jaunas darba vietas, mūsu cilvēkiem būs nodrošināts darbs un ienākumi, bet pašvaldības budžetam – palielināsies nodokļu ieņēmumi, tādējādi  varēsim vairāk līdzekļu ieguldīt infrastruktūrā un pakalpojumos, lai dzīve novadā kļūtu ērtāka un patīkamāka. Es ceru, ka NĪN atvieglojumu rezultātā ietaupītie līdzekļi tiks ieguldīti, efektīvi attīstot uzņēmumus”, saka E. Helmanis.

Uzņēmējiem iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu par 2015. gada 1.pusgadu līdz 1. februārim ir jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā.

Lai palīdzētu uzņēmējiem veiksmīgāk izmantot šo iespēju, Ogres novada pašvaldības Finanšu nodaļa sadarbībā ar ONUB un Ogres biznesa un inovāciju centru (OBIC) rīkos semināru par NĪN piemērošanu. Seminārs notiks 21. janvārī plkst. 14.00 Akmeņu ielā 47, Ogrē, OBIC telpās. Tāpat turpinās darbs pie citu papildus  atvieglojumu saņemšanas kritēriju izstrādes, piemēram, uzņēmējiem, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, uzņēmēji, kas atrodas īrētās telpās, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem u.c.. Pilnu saistošo noteikumu “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” var atrast šeit.