Big one

Pieteikšanās

Nosūtot šo formu apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar OGRES NOVADA UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS (turpmāk – Biedrība) statūtiem, Biedrības mērķiem, piekrītu tiem un apņemos ar iestāšanās brīdi ievērot un pildīt Biedrības statūtus un Biedrības biedru kopsapulces un valdes lēmumus.