Big one

Arita Belte

Daudzu gadu garumā cītīgi strādāts pie vairāku ģimenes uzņēmumu attīstības un pilnveides. Šobrīd izdevies pārklāt divas jomas (pakalpojumu nodrošināšana farmācijas nozarē un medicīnas ierīču mazumtirdzniecība), trešā joma- sākuma stadijā ( medicīnas ierīču ražošana Latvijā).

Esmu par uzņēmīgu un bagātu Latviju!