Big one

Arita Belte

arita_belte

Daudzu gadu garumā cītīgi strādāts pie vairāku ģimenes uzņēmumu attīstības un pilnveides. Šobrīd izdevies pārklāt divas jomas (pakalpojumu nodrošināšana farmācijas nozarē un medicīnas ierīču mazumtirdzniecība), trešā joma- sākuma stadijā ( medicīnas ierīču ražošana Latvijā).

Esmu par uzņēmīgu un bagātu Latviju!