Big one

Jauns pieteikšanās konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”

Mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”, kuru finansē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valdības, veidota ar mērķi veicināt ekonomisko sadarbību, sekmējot uzņēmējdarbību, reģionālo saišu stiprināšanu un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.

Finansējumam var pieteikties:
• mazie un vidējie uzņēmumi,
• biznesa inkubatori,
• biznesa organizācijas.

Finansiālo atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības un ražošanas jomā strādājošie, mācību vizīšu, stažēšanās un sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Īslandē, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā).

Programmas atbalstītajās aktivitātēs jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trim valstīm, pārstāvot Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Tiek atlīdzināti 70% no ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem.

Šogad programmai atvēlētais finansējums paredzēts 300 000 EUR apmērā. 2013. gadā programmā tika pieteikti 74 projekti, no kuriem 58 tika atbalstīti.

Pieteikšanās termiņš 2014.gada 30.septembris.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” darbības laiks ir no 2009. līdz 2014. gadam un to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Ar detalizētu informāciju par programmu un pieteikšanos var iepazīties izstrādātajās vadlīnijās. Informāciju meklējiet www.NB8businessmobility.org

Kontaktpersona Kārlis Valters, tel. 67213231, 26344758, e-pasts business.industry@norden.lv
norden