Big one

Darba devēji un skolēni aicināti pieteikties nodarbinātības programmā

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 19.maijā tika apstiprināta “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”.

Līdz 25. maijam uzņēmēji aicināti iesniegt savus pieteikumus (pieteikuma anketa šeit) bērnu un jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kurus 26.maijā izvērtēs domes priekšsēdētāja izveidota komisija. Aizpildītie darba devēja pieteikumi iesniedzami Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Brīvības ielā 44, Ogrē, 15.kabinetā.

No 27.maija jaunieši aicināti pieteikties darbam (pieteikuma anketa šeit)  pie atbalstu saņēmušajiem uzņēmējiem un iesniegt pieteikuma anketas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē Brīvības ielā 44, Ogrē, 15.kabinetā. Jaunietim jābūt sasniegušam 14 gadu vecumu, bet ne vecākam par 19 gadiem. Viņam jābūt skolēnam vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un jābūt deklarētam Ogres novada administratīvajā teritorijā. Darba līgumu ar jaunieti slēgs uzņēmējs, ja jaunietis būs izturējis darba interviju.
Nodarbinātība tiek finansēta no darba devēja līdzekļiem un pašvaldības budžetā iedalītā  līdzfinansējuma. Kopējais nodarbināto jauniešu skaits – 31.
Pašvaldības līdzfinansētās programmas ietvaros viens skolēns drīkst būt nodarbināts tikai vienu mēnesi pie viena darba devēja. Skolēnam tiek noteikta vismaz minimālā mēnešalga, kuru darba devējs, piesakoties programmai, var arī palielināt. Skolēns tiek nodrošināts ar pusdienām, un nepieciešamības gadījumā tiek segti arī transporta izdevumi nokļūšanai uz darba vietu un mājām.
Nodarbinātības koordinatora pienākumus pašvaldībā veic Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Rinalds Rudzītis (tālr. 65055383, e-pasts: rinalds.rudzitis@ogresnovads.lv).
2015.gada vasaras periodā Ogres novada pašvaldības programmā “Jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” tika nodarbināti 46 jaunieši pie 13 darba devējiem.
Papildus informācija ŠEIT.