Big one

Aktīvākie Ogres novada uzņēmēji finansiāli atbalstīs skolēnu mācību uzņēmumus

31.maijā svinīgā pasākumā par godu Ogres vidusskolas 100 gadu jubilejai ONUB pārstāvji paziņoja, ka sākot ar nākamo mācību gadu biedrība finansiāli atbalstīs labākos komercklases skolēnu mācību uzņēmumus, lai tie spētu veiksmīgi pārstāvēt savu skolu un Ogres novadu valsts un starptautiskā mērogā. Mēs ceram, ka uzņēmēji saprot šāda atbalsta nepieciešamību jaunas uzņēmēju paaudzes veidošanai, tāpēc aicinām arī citus novada uzņēmējus pievienoties mūsu biedrībai.