Big one

28. novembrī Ogres novada uzņēmēju diena

Ogres novada uzņēmēju biedrība (ONUB), Ogres inovāciju un biznesa centrs un Ogres novada pašvaldība 28. novembrī vienkopus pulcēs novada uzņēmējus, lai kopīgi diskutētu par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem, novērtētu padarīto un pateiktos labākajiem. Statistika liecina, ka uzņēmēji Ogres novadā nodrošina gandrīz 9000 darba vietas un kopā pašvaldības budžetā nodokļu formā 2013.gadā ieskaitījuši 13,5 miljonus latu.

“Ogres novada uzņēmēju diena ir kļuvusi par labu tradīciju. Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug. Tas ir labs apliecinājums tam, ka šāda uzņēmēju un pašvaldības tikšanās visiem kopā vismaz reizi gadā ir būtiska. Dialogs ar domi veidojas labs, ONUB ir pārstāvēts divās darba grupās, esam pastāvīgā kontaktā ar atbildīgajiem darbiniekiem par visiem jautājumiem, kas saistās ar biznesa vidi. Savā ziņā arī neformāla saruna dažkārt ir daudz efektīvāka savstarpējās sapratnes veidošanā – starp uzņēmējiem un pašvaldību”, saka ONUB valdes priekšsēdētājs Māris Kapusts.

Ogres novada pašvaldības vadītājs Arturs Mangulis uzsver: “Novada dome ļoti augstu vērtē uzņēmēju ieguldījumu novada attīstībā. Uzņēmēji ir tautsaimniecības asinsrite, tā mēs mēdzam teikt. Uzņēmēji nodrošina iedzīvotājiem darbavietas, maksā nodokļus. Pašvaldības budžets veidojas no nodokļu maksājumiem, un budžeta ieņēmumos “lauvas tiesu” dod iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Pateicoties šiem ieņēmumiem, pašvaldība var nodrošināt savu funkciju realizēšanu, uzturēt pašvaldības infrastruktūru, izglītības un kultūras iestādes, novada pašvaldības administrāciju, pagastu pārvaldes, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu dažādu attīstības projektu īstenošanā novadā.”

Kā jau ierasts, arī šogad atzinības balvas pasniegs gan Ogres novada dome, gan citas ar uzņēmējdarbības jomu saistītas iestādes.

Šogad pulcēsim Ogres novada uzņēmējus jau piekto reizi pēc kārtas, lai gada noslēgumā pateiktos par paveikto, kā arī kopīgi ļautos izaicinošām idejām nākamajiem darba posmiem.

Aicinām pagodināt uzņēmējus ar savu klātbūtni sarīkojumā “Ogres novada Uzņēmēju diena 2014”, iepriekš piesakoties elektroniski šeit: ej.uz/UD2014

Sarīkojums notiks š.g. 28.novembrī plkst.19:00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē, Ogrē, Brīvības ielā 15

 

Papildus informācija:

Ilze Linkuma

Tālr. 26546948