Big one

2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Ogrē

27.novembrī Ogrē norisinājās 2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. 2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa “Reģionālās attīstības koncepcija. Valsts. Pašvaldība. Uzņēmēji” uzmanības centrā ir reģionālās attīstības stratēģijas, analizējot un diskutējot par sadarbības nepieciešamību starp pašvaldību un uzņēmējiem tās tapšanā un ieviešanā.

Kongress Ogrē ir nākamais solis pagājušajā gadā Mārupes uzņēmēju biedrības iedibinātās prakses nostiprināšanā.

Kongresa atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas prezidents Raimonds Vējonis, kurš sveica uzņēmējus, pašvaldības pārstāvjus un citus interesentus Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā un novēlēja kongresa dalībniekiem atrast daudz jaunu ideju, lai turpinātu attīstīt pašvaldību, reģionus un valsti. “Reģionālo vizīšu ietvaros, viesojoties Latvijas novados un tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, es esmu pārliecinājies, ka Latvijā ir daudz varošu, uzņēmīgu un idejām bagātu cilvēku,” atzīst valsts prezidents R.Vējonis. Prezidents uzsvēra, ka nākamā gada budžetam ir jābūt pēdējam, kura plānošanas un izstrādes laikā netika ņemta vērā sociālo partneru un uzņēmēju intereses un piedāvājumi: “Tā ir arī viena no manām prioritātēm, lai plānojot budžetu tiktu ņemtas vērā pašvaldības un uzņēmēju intereses.”
Apsveikumu kongresa dalībniekiem nosūtījusi bija arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
Ogres novada pašvaldība, kas ir kongresa līdzorganizators, strādā ar uzņēmējiem reģionā aktīvi. Ogres pilsētā 2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa dalībniekus sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un uzsvēra, ka Ogres novada pašvaldība lepojas ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem: “Esmu gandarīts, ka uzņēmēju kongress notiek Ogrē, un ceru, ka, sanākot kopā uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, spēsim iezīmēt jaunas, reālistiskas vadlīnijas uzņēmējdarbības stratēģiskai attīstībai.” A.Mangulis klātesošos ar uzņēmējdarbību Ogres novadā iepazīstināja ar video palīdzību, kurā bija iespējams paviesoties pie uzņēmējiem visā Ogres novadā.
Pasākuma atklāšanā visus klātesošos uzrunāja arī Ogres uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma SIA “Miandum” īpašnieks Didzis Mizis, kurš uzsvēra, ka kongresā pulcējušies aktīvākie sava novada pārstāvji, kuriem nav vienaldzīga sava novada, reģiona un valsts attīstība. “Es esmu pārliecināts, ka uz reģiona izaugsmi var cerēt balstoties tieši uz mazajiem un vidējiem vietējā kapitāla uzņēmumiem, kurus pārvalda vietējie iedzīvotāji un kuriem rūp savu darbinieki un pagasta, pilsētas vai novada attīstība,” uzsver D.Mizis.
Kongresa atklāšanas pasākumā ieradies bija arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis uzsvēra: “Neviens cits mūsu vietā šo valsti neattīstīs. Tikai mēs paši varam to uzbūvēt.”
Šī gada kongresa tēma par reģionālo attīstības stratēģiju jēgu īpaši aktualizējas šobrīd politikā un publiskā vidē izceltās reģionālās reformas kontekstā. Vai politiķi reģionālo reformu un tautsaimniecības attīstību reģionos plāno sadarbībā ar uzņēmējiem? Un no otras puses, cik uzņēmēji paši ir ieinteresēti un aktīvi piedalīties gan šādas stratēģijas veidošanā, gan realizēšanā.
Kongresa organizatori ir Ogres novada uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ogres novada

pašvaldību un Ogres biznesa un inovāciju centru. Kongress ir uzņēmēju, pašvaldību un valsts pārstāvju diskusiju forums, kura nolūks ir uzņēmēju un likumdevēju dialoga veicināšana ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā un veidot konkurētspējīgu Latvijas tautsaimniecību.

Paldies visiem, kas piedalījās 2.Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā! Runātāju prezentācijas atrodamas www.ogreskongress.lv sadaļā “runātāji”  profilos. Kongresa foto atrodami sadaļā “galerija” (fotogrāfijas ir atļauts brīvi izmantot, lietojot autortiesību atsauci – foto autors: Nils Smelteris).

2. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa piezīmes.

Avots: www.ogresnovads.lv

Kongresa video